Drenatge limfàtic

El drenatge limfàtic és una tècnica de maniobres molt lentes i suaus, totalment indolora…

El drenatge limfàtic és una tècnica de maniobres molt lentes i suaus, totalment indolora, molt agradable i relaxant que es pot fer a totes les parts del cos.
El drenatge limfàtic manual és una tècnica que serveix per eliminar líquids i substàncies de desfet a través de la via limfàtica.
El sistema limfàtic és un sistema semblant i paral·lel al sistema sanguini que recull el líquid que no és absorvit pel sistema venós (un 15% del total). Està format per òrgans (amígdales, tim, melsa, medul·la i ganglis) i vasos limfàtics.
Té com a funcions principals: transportar els nutrients i els linfòcits (cèl·lules necessàries per a la producció d’anticossos), recollir els productes de desfet de tot l’organisme, filtrar l’entrada de gèrmens i produir limfòcits.
La limfa està formada per aigua, sals minerals, mol·lècules de greix, limfòcits i elements del sistema immunitari, restes de cèl·lules, bactèries mortes i partícules de desfet que s’acabaran eliminant a través de la orina.
El sistema immunitari es pot alterar per diverses raons i aleshores ens servirem del drenatge limfàtic per intentar reestablir-lo. Pot haver-hi una insuficiència congènita o secundària a traumatismes, cirurgia, inflamacions, compressions per tumoracions o elements veïns, etc.
La circulació de la limfa també es pot veure alterada per altres factors com el sedentarisme, l’excés d’escalfor, portar roba massa apretada, trastorns posturals, l’embaràs, sobrecàrrega per obesitat, varius i insuficiències venoses de llarga duració, processos infecciosos, afeccions hormonals o metabòliques, etc. El mal funcionament del sistema limfàtic fa que s’acumulin els líquids a la zona intersticial (espai entre les cèl·lules) i es produeix el que anomenem edema (l’edema pot ser d’origen venós o limfàtic). Quan l’alteració que produeix l¡edema és del sistema limfàtic s’anomena limfedema.
On més sovint apliquem el drenatge limfàtic és en ell limfedema, però un cop vistes les possibles causes d’alteració del sistema limfàtic veiem que aquesta tècnica també té altres indicacions com ara: afeccions de la pell, alteracions del teixit gras (cel·lulitis), pre i post cirurgia, relaxació, neurosedant, insomni, edemes de l’embaràs i síndrome premenstrual, edemes posttraumàtics, cefalees, migranyes, etc. Afavoreix l’eliminació de líquids al mateix temps que ajuda a mantenir el sistema immunitari.
A més, activa la circulació i millora l’aspecte de la pell.
Entre els beneficis del drenatge limfàtic trobem que ajuda a reduir els símptomes de cames inflades, millora els trastorns circulatoris i la retenció de líquids, actua eficaçment sobre la cel·lulitis i afavoreix la relaxació.

“Busca la paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo.”
Anónimo • Frase del día
“Descansa. Un campo que ha descansado ofrece una cosecha generosa.”
Anónimo • Frase del día